EMG vyšetření

Elektromyografie – zkratkou EMG – je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Vyšetření se provádí ambulantně a není třeba žádná speciální příprava.

Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození. Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu.

Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

Kdy se elektromyografie doporučuje

Spektrum onemocnění periferního nervového systému a kosterního svalstva indikované k EMG vyšetření je velmi široké a rozhodnutí k indikaci tohoto vyšetření spadá do kompetencí neurologa.

Jedním z nejčastějších důvodů k EMG vyšetření je syndrom karpálního tunelu. Onemocnění (syndrom) se projevuje postižením průběhu jednoho ze tří nervů zásobujících ruku v úrovni zápěstí a dlaně. Příznaky, které syndrom tvoří, jsou způsobeny stlačením tohoto nervu tam, kde prochází „tunelem“ pod příčným zápěstním vazem.

Dalším častým důvodem k EMG vyšetření je postižení nervových kořenů – tzv. radikulopatie. Při výskytu kostních nárůstů (osteofytů) či při vyhřezlé meziobratlové ploténce (hernii) dochází k utlačení nervového kořene. EMG vyšetření má zde rovněž nezastupitelné místo, a to opět jak v diagnostice, tak ve sledování průběhu léčby a nakonec i v prognóze dalšího vývoje onemocnění. Nejčastěji dochází k postižení krčních a bederních nervových kořenů, které se projevují šířením bolestí z oblasti páteře do horní či dolní končetiny, brněním, trnutím, necitlivostí či oslabením svalové síly určitých svalů zásobených daným nervovým kořenem.

EMG vyšetření se dále provádí u dnes velmi časté zvýšené nervosvalové dráždivosti – tetanie, způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku. Mezi projevy tetanie patří především pocity mravenčení, brnění končetin, křeče, pocity tlaku na hrudníku, bušení srdce, pocity celkové slabosti, nevýkonnosti či zvýšené únavy.

ORDINAČNÍ DOBA

Neurologie

PO08:00 - 15:30
ÚT08:00 - 15:45
neurologie
16:00 - 19:30
dětská neurologie
ST07:30 - 16:00
ČT08:00 - 18:00
08:00 - 13:30

Rehabilitace

PO07:30 - 17:00
ÚT07:30 - 15:00
ST07:30 - 17:30
ČT07:30 - 17:30
07:30 - 16:00
Posledního pacienta ošetříme půl hodiny před koncem pracovní doby.

Volejte +420 241 712 471